Chojnice

Lokalizacja: Skatepark, Park Tysiąclecia, Chojnice, Polska

Obiekty: Skatepark betonowy, elementy zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający: Gmina Miejska Chojnice

Rok budowy: 2015