ŻUKOWO


Lokalizacja: ul. Książąt Pomoskich, Żukowo

Obiekty: Park naukowy - elementy zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający: Gmina Żukowo

Rok budowy: 2014

      

 
 
IMG_0661.jpg