ŻUKOWO


Lokalizacja: ul. Książąt Pomorskich 29, Żukowo

Obiekty: Skatepark drewniany, elementy zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający: Gmina Żukowo

Rok budowy: 2013

      

 
 
IMG_0662.jpg