Żukowo

Lokalizacja: Książąt Pomorskich 29, 83-330 Żukowo

Obiekty: Skatepark

Zamawiający: Gmina Żukowo

Rok budowy: 2013