Żukowo

Lokalizacja: Książąt Pomorskich pomorskie, 83-330 Poland

Obiekty: Park naukowy - elementy zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający: Gmina Żukowo

Rok budowy: 2014